Obec Pátek
AKTUALITY:
Svoz tříděného odpadu - skla
Ve středu 29. května 2024 proběhne v obci Pátek svoz tříděného odpadu - SKLA - od jednotlivých nemovitostí.
Pohádka v Libici nad Cidlinou
Divadelní spolek Vojan Libice nad Cidlinou zve malé i velké diváky na pohádku Heřmánková víla. Podle motivů...
Koncert na hřišti v Pátku
Hospůdka na hřišti v Pátku vás srdečně zve v sobotu 1. června 2024 od 19,30 hodin na koncert skupiny BEZJACKU. Je to alt/pop - rocková kapela z Poděbrad,...
Přerušení dodávky elektrické energie
ČEZ Distribuce oznamuje, že v obci Pátek dojde v pátek 14. června 2024 v čase od 7,30 hodin do 15 hodin k odstávce elektřiny. Týká se pouze části obce,...
Našel se klíč
V lokalitě u rybníka Hliňáku v Pátku se našel klíč od auta. K vyzvednutí na Obecním úřadě v Pátku. Denně od 8 hodin do 12 hodin,...
Integrovaná doprava Středočeského kraje
Dobrý den, dovolujeme si Vás upozornit na následující novinky a aktualizace na webu Pražské integrované dopravy www.pid.cz. Zpravodaj PID...

všechny aktuality
Obec Pátek

Bezpečně za sportem

Název projektu:     BEZPEČNĚ ZA SPORTEM

 

Registrační číslo:   CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011137

 

Stručný obsah projektu:

Projekt řeší problém zajištění bezpečného a bezbariérového pohybu osob v obci Pátek . Zvláštní důraz je přitom kladen na bezpečný a bezbariérový přístup k autobusovým zastávkám, které jsou využívány převážně dětmi a seniory, a dále k multifunkčnímu sportovišti, kde probíhá zvýšený pohyb osob zvláště v důsledku sportování široké veřejnosti a pravidelným tréninku členům místních sportovních klubů až do pozdních večerních hodin. Vedle zajištění bezpečného bezbariérového pohybu řeší projekt i problém dostatečného osvětlení nejen chodníku, ale i míst pro přecházení.
Významné je i řešení vsakování povrchových vod v zelených pásech podél chodníků, které napomáhá k efektivnímu hospodaření s vodními zdroji v obci.

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je úprava stávajících chodníků obce Pátek podél silnice III. třídy včetně vybudování veřejného osvětlení a dvou nových míst pro přecházení pro zvýšení bezpečnosti chodců. Součástí navrhovaných úprav je i řešení části vjezdů do jednotlivých usedlostí a to pouze v rozsahu plochy budovaného chodníku - viz dodatek č. 1 PD. Podrobně jsou výstupy projektu popsány ve schválené projektové dokumentace pro spojené stavební a územní řízení zpracované Ing. arch. Jiřím Dvořákem, zpracované v 11/2021 Stavební úpravy rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v obci Pátek ? větev 1 část B, C - 2. etapa d.

Zároveň je realizací projektu naplněn specifický cíl č. 1.2.2 SCLLD MAS Mezilesí - Zvýšení bezpečnosti v dopravě, bezbariérová a ekologická doprava, včetně studií Opatření na zklidňování dopravy - dopravní značení, zpomalovací prahy, světelná signalizační zařízení, podpora budování bezbariérových zastávek, chodníků.


 

Harmonogram projektu (plánovaný):       01.11.2021 – 31.10.2022   

 

Financování projektu (plánované):

Celkové výdaje na projekt                             3 732 513,16

Celkové způsobilé výdaje projektu                 1 725 622,00

Celkové nezpůsobilé výdaje                          2 006 891,16

Podpora z IROP                                           1 639 340,90

Vlastní zdroje                                              2 093 172,26

  

Dodavatel stavebních prací:                               

CE-DA servis s.r.o.                                      

Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek                                            

IČO: 061 84 502                                              

  

Poskytovatel dotace:

Integrovaný regionální operační program
zpět na projekty