Obec Pátek
AKTUALITY:
Dětský klub Pátek
Vážení rodiče, od 4.1.2021 do odvolání bude Dětský klub Pátek fungovat pouze pro 1. a 2. třídy ZŠ. Pokud bude situace...
Přerušení dodávky elektrické energie v Pátku - 13.1.2021
Jménem ČEZ Distribuce, a.s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Pátek, které proběhne ve...
Poplatky v roce 2021 v obci Pátek
V příloze zasíláme informace k poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu a poplatku ze psů v obci Pátek v roce 2021. Po dobu...
Svozové dny odpadu v Pátku - 1. čtvrtletí 2021
V roce 2021 bude celoročně probíhat střídavý čtrnáctidenní svoz směsného komunálního odpadu a bioodpadu, a to vždy ve středu. Svoz...
Likvidace vánočních stromků v Pátku
Obec Pátek oznamuje občanům, že bude zajištěna hromadná likvidace vánočních stromků. Stromky prosím odkládejte pouze na sběrných...
Obecní knihovna v Pátku
Obecní knihovna v Pátku je od 18. prosince 2020 dle mimořádných opatření v souvislosti s výskytem pandemie Covid 19 uzavřená. Výdej a...

všechny aktuality
Obec Pátek

Protipovodňová opatření obce Pátek

 

Název projektu:     PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE PÁTEK

 

Registrační číslo:   CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011099

 

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu. Cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

 

Cíle projektu:

Cílem tohoto projektu je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

 

Harmonogram projektu:

Přípravná fáze projektu                    31.01.2019 - 11.12.2019           

Fyzická realizace projektu                14.07.2020 - 31.12.2021                      

 

Financování projektu (plánované):

Celkové výdaje na projekt                          391.572,- Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu              391.572,- Kč

Celkové nezpůsobilé výdaje                                  0,- Kč

Podpora z EU                                            332.836,- Kč

Vlastní zdroje                                             58.736,- Kč

  

Dodavatel:                               

ENVIPARTNER, s.r.o.                                            

Vídeňská 546/55, 639 00 Brno

  

Poskytovatel dotace:

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí
zpět na projekty