Obec Pátek
AKTUALITY:
Rozsvěcení stromečku v Pátku - odkaz
Vážení spoluobčané, vzhledem k aktuální situaci se nemůžeme osobně setkat při tradičním rozsvěcení vánočního stromu. ...
Vánoční tvoření v Pátku - zrušení
Vzhledem k vývoji situace v souvislosti s pandemií Covid - 19 se ruší plánovaná akce "Vánoční tvoření" v Pátku, které se...
Zrušení rozsvěcení vánočního stromu v Pátku
Na základě vládou vyhlášených mimořádných opatření ze dne 25. 11. 2021 jsme nuceni zrušit plánované nedělní...
Rozsvícení vánočního stromu v Pátku
Srdečně Vás zveme na slavnostní "Rozsvícení vánočního stromu v Pátku", které proběhne dle platných pandemických...
Mimořádné opatření od 22. 11. 2021
Vláda na mimořádném jednání projednala zpřísnění platných protiepidemických opatření Ministerstva...
TJ Pátek - poslední zápas
  TJ Pátek Vás srdečně zve na poslední víkendový zápas.  V sobotu 13. listopadu 2021 od 10,15 hodin nastoupí mužstvo TJ...

všechny aktuality
Obec Pátek

Protipovodňová opatření obce Pátek

 

Název projektu:     PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE PÁTEK

 

Registrační číslo:   CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011099

 

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu. Cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

 

Cíle projektu:

Cílem tohoto projektu je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

 

Harmonogram projektu:

Přípravná fáze projektu                    31.01.2019 - 11.12.2019           

Fyzická realizace projektu                14.07.2020 - 31.12.2021                      

 

Financování projektu (plánované):

Celkové výdaje na projekt                          391.572,- Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu              391.572,- Kč

Celkové nezpůsobilé výdaje                                  0,- Kč

Podpora z EU                                            332.836,- Kč

Vlastní zdroje                                             58.736,- Kč

  

Dodavatel:                               

ENVIPARTNER, s.r.o.                                            

Vídeňská 546/55, 639 00 Brno

  

Poskytovatel dotace:

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí
zpět na projekty