Obec Pátek
AKTUALITY:
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MYSLIVECKÉ CHATY
Obec Pátek spolu s mysliveckým spolkem MS Polabská nížina, z.s. si Vás tímto dovoluje srdečně pozvat na SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ...
Obecní knihovna v Pátku - uzavření
Obecní knihovna v Pátku bude v týdnu od 14. června 2021 do 18. června 2021 uzavřena. Děkujeme za pochopení.
Slavnostní otevření hřišť v Pátku 10. 7. 2021
TJ Pátek Vás srdečně zve v sobotu 10. července 2021 na slavnostní otevření hřišť v Pátku. Bohatý program je připravený na celý...
Prodejní místa PID Lítačka
Rádi bychom Vás touto cestou informovali o otevření nových prodejních míst PID Lítačka. Tyto prodejní a asistenční místa...
Koncert "Rozvolnění 2021" v Pátku
Hostinec Na Návsi v Pátku všechny srdečně zve na koncert "Rozvolnění 2021", který se bude konat v pátek 25. června 2021 od 19 hodin na...
Slavíme den dětí v Pátku
Volnočásek Pátek, z.s. ve spolupráci s Obcí Pátek pořádá v neděli 6. června 2021 od 10 hodin do 16 hodin stezku s úkoly "Slavíme den...

všechny aktuality
Obec Pátek

Protipovodňová opatření obce Pátek

 

Název projektu:     PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE PÁTEK

 

Registrační číslo:   CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011099

 

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu. Cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

 

Cíle projektu:

Cílem tohoto projektu je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

 

Harmonogram projektu:

Přípravná fáze projektu                    31.01.2019 - 11.12.2019           

Fyzická realizace projektu                14.07.2020 - 31.12.2021                      

 

Financování projektu (plánované):

Celkové výdaje na projekt                          391.572,- Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu              391.572,- Kč

Celkové nezpůsobilé výdaje                                  0,- Kč

Podpora z EU                                            332.836,- Kč

Vlastní zdroje                                             58.736,- Kč

  

Dodavatel:                               

ENVIPARTNER, s.r.o.                                            

Vídeňská 546/55, 639 00 Brno

  

Poskytovatel dotace:

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí
zpět na projekty