Obec Pátek
AKTUALITY:
Svoz tříděného odpadu - skla
V pátek 29. září 2023 proběhne v obci Pátek svoz tříděného odpadu - SKLA - od jednotlivých nemovitostí.
Našel se pes
Dnes se našel v Pátku malý pejsek. K vyzvednutí je v Mateřské škole Pátek Viz foto.
Obecní knihovna v Pátku - uzavření
Obecní knihovna v Pátku bude v týdnu od 25. září 2023 do 29. září 2023 uzavřena. Děkujeme za pochopení.
Integrovaná doprava Středočeského kraje
Informační zpravodaj PID Dovolujeme si poslat další vydání Informačního zpravodaje PID, ve kterém se dočtete následující...
Integrovaná doprava Středočeského kraje
V příloze naleznete informace k rozsáhlejším výlukám na železnici ve Středočeském kraji (říjen – prosinec...
Přehlídka středních škol v Nymburku
Krajská hospodářská komora Střední Čechy ve spolupráci s Úřadem práce Nymburk pořádají prezentační výstavu...

všechny aktuality
Obec Pátek

Protipovodňová opatření obce Pátek

 

Název projektu:     PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE PÁTEK

 

Registrační číslo:   CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011099

 

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu. Cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

 

Cíle projektu:

Cílem tohoto projektu je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

 

Harmonogram projektu:

Přípravná fáze projektu                    31.01.2019 - 11.12.2019           

Fyzická realizace projektu                14.07.2020 - 31.12.2021                      

 

Financování projektu (plánované):

Celkové výdaje na projekt                          391.572,- Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu              391.572,- Kč

Celkové nezpůsobilé výdaje                                  0,- Kč

Podpora z EU                                            332.836,- Kč

Vlastní zdroje                                             58.736,- Kč

  

Dodavatel:                               

ENVIPARTNER, s.r.o.                                            

Vídeňská 546/55, 639 00 Brno

  

Poskytovatel dotace:

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí


Odkaz na digitální povodňový plán obce Pátek
zpět na projekty