Obec Pátek
AKTUALITY:
Rozsvěcení stromečku v Pátku - odkaz
Vážení spoluobčané, vzhledem k aktuální situaci se nemůžeme osobně setkat při tradičním rozsvěcení vánočního stromu. ...
Vánoční tvoření v Pátku - zrušení
Vzhledem k vývoji situace v souvislosti s pandemií Covid - 19 se ruší plánovaná akce "Vánoční tvoření" v Pátku, které se...
Zrušení rozsvěcení vánočního stromu v Pátku
Na základě vládou vyhlášených mimořádných opatření ze dne 25. 11. 2021 jsme nuceni zrušit plánované nedělní...
Rozsvícení vánočního stromu v Pátku
Srdečně Vás zveme na slavnostní "Rozsvícení vánočního stromu v Pátku", které proběhne dle platných pandemických...
Mimořádné opatření od 22. 11. 2021
Vláda na mimořádném jednání projednala zpřísnění platných protiepidemických opatření Ministerstva...
TJ Pátek - poslední zápas
  TJ Pátek Vás srdečně zve na poslední víkendový zápas.  V sobotu 13. listopadu 2021 od 10,15 hodin nastoupí mužstvo TJ...

všechny aktuality
Obec Pátek

Sanační práce

Název projektu:     Sanační práce Pátek

 

Registrační číslo:   CZ.1.02/4.2.00/11.11496

 

Stručný obsah projektu:

Na základě výsledků Aktualizované analýzy rizik 2011 (AAR) byl zpracován projekt sanačních prací lokality bývalého podniku Styl v obci Pátek. V AAR bylo ověřeno ohnisko kontaminace ve skladové hale v objektu a šíření kontaminace do studní okolní zástavby. Vysoké koncentrace chlorovaných uhlovodíků byly vyhodnoceny jako rizikové pro lidské zdraví a ekosystémy.

 

Hlavním cílem sanačních prací:

-         odtěžení kontaminované zeminy chlorovanými uhlovodíky (ClU) ze skladové haly (SO 1) s následnou odbornou likvidací. Odtěžená jáma bude vyplněna hutněným inertním materiálem, objekt navrácen do původního stavu,

-         odvrtání nových 4 monitorovacích a 12 injektážních vrtů. Na injektážních vrtech bude provedena aplikace biostimulantů (SO 2), na monitorovacích vrtech pak sledován vývoj koncentrací CIU v podzemní vodě. Provedenými pracemi by mělo dojít k poklesu koncentrací clorovaných uhlovodíků v podzemních vodách.

 

Cíle projektu:

Cílem navržených prací je odstranit ohnisko znečištění CIU pod podlahou skladové haly (SO1) a snížit koncentrace ClU v podzemních vodách lokality, provádět in-situ sanaci podzemní vody znečištěné CIU aplikací biostimulantů do injektážních vrtů, a dále průběžně provádět sanační monitoring (SO2). Po ukončení sanačních prací zpracovat aktualizovanou analýzu rizik pro zhodnocení úspěšnosti realizace sanace.

 

Harmonogram projektu:

Přípravná fáze projektu                                         01.05.2011

Zahájení projektu                                                 01.08.2013

Předpokládané datum ukončení projektu                30.06.2015

 

Financování projektu:

Celkové výdaje na projekt                                 11 553 439.60

Celkové způsobilé výdaje projektu                     11 553 439.60

Podpora z FS                                                    9 820 423.66

Podpora z SR                                                      577 671.98

Podpora z Havarijního fondu St. kraje                  1 146 927.00

Vlastní zdroje                                                          8 416.96

 

Ostatní náklady na zajištění projektu:

Technický dozor investora                                     115 000.00

Supervize investora                                                80 000.00

 

Dodavatel:

CHEMCOMEX Praha, a.s.

Elišky Přemyslovny 379

Praha 5 - Zbraslav 156 00souborvelikost název
pdf 11,5 MB Etapová zpráva č.1
pdf 21,0 MB Etapová zpráva č.2
pdf 205,8 kB faktura č.:13303155
pdf 210,2 kB faktura č.: 14303015
pdf 213,7 kB faktura č.: 14303058
pdf 204,8 kB faktura č.: 14303099
pdf 287,2 kB Supervize - hodnotící zpráva za rok 2013
pdf 375,4 kB soupis prací faktura č.: 14303015
pdf 379,4 kB soupis prací faktura č.: 14303099
pdf 61,7 kB soupis prací faktura č.: 13303155
pdf 367,6 kB soupis prací faktura č.: 14303058
pdf 758,5 kB zápis z KD č.1
pdf 1,8 MB zápis z KD č.2
pdf 1,1 MB zápis z KD č.3
pdf 23,0 MB Etapová zpráva č.3
pdf 216,7 kB faktura č.: 14303140
pdf 436,4 kB soupis prací faktura č.: 14303140
pdf 108,0 kB zápis z KD č.4
pdf 196,4 kB faktura č.: 14303199
pdf 334,7 kB soupis prací faktura č.: 14303199
pdf 197,5 kB faktura č.: 14303184
pdf 369,2 kB soupis prací faktura č.: 14303184
pdf 19,1 MB Etapová zpráva č.4
pdf 857,3 kB zápis z KD č.5
pdf 16,3 MB Etapová zpráva č.5
pdf 207,5 kB faktura č.: 14303225
pdf 337,6 kB soupis prací faktura č.: 14303225
pdf 183,8 kB faktura č.: 1102150025
pdf 383,1 kB soupis prací faktura č.: 1102150025
pdf 292,2 kB Supervize - hodnotící zpráva za rok 2014
pdf 879,3 kB zápis z KD č.6
pdf 255,9 kB faktura č.: 1102150066
pdf 349,7 kB soupis prací faktura č.: 1102150066
pdf 29,2 MB Etapová zpráva č.6
pdf 8,9 MB Aktualizovaná analýza rizik
pdf 48,6 kB faktura č.: 1102120080
pdf 325,1 kB soupis prací faktura č.: 1102120080
pdf 46,9 kB faktura č.: 1102150096
pdf 327,7 kB soupis prací faktura č.: 1102150096
pdf 840,2 kB zápis z KD č.7
pdf 24,9 MB Závěrečná zpráva
pdf 193,1 kB faktura č.:1102150126
pdf 306,2 kB soupis prací faktura č.: 1102150126
pdf 384,5 kB zápis z KD č.8
pdf 6,0 MB Dílčí zpráva č. 1
pdf 2,0 MB zápis z KD č.9
pdf 1,2 MB zápis z KD č.10
pdf 303,5 kB Supervize - závěrečná zpráva
pdf 270,6 kB Stanovisko MŽP k ZZ č.2
pdf 356,3 kB Stanovisko ČIŽP k ZZ č.2
pdf 8,6 MB Závěrečná zpráva č.2


zpět na projekty