Obec Pátek
AKTUALITY:
Upozornění na odstávku elektřiny
ČEZ DISTRIBUCE upozorňuje na odstávku el.energie dne 15.7.2024 od 7:30 do 15:00 hodin. Plánovaná odstávka zahrnuje lokality viz příloha.
Prázdninová burza knih v Pátku
Obecní knihovna v Pátku pořádá v pondělí 8. července 2024 od 17 hodin do 20 hodin "Prázdninovou burzu knih". Přijďte si vybrat novou knížku na...
Integrovaná doprava Středočeského kraje
Dobrý den, dovolujeme si poslat další vydání Informačního zpravodaje PID, ve kterém se dočtete následující...
Obecní knihovna v Pátku - uzavření
Obecní knihovna v Pátku bude v týdnu od 24. června 2024 do 28. června 2024 uzavřena. Děkuji za pochopení.
Výjezd autobusem na fotbal
TJ Pátek Vás srdečně zve na autobusový zájezd do Milovic na rozhodující zápas “Dorostu” U19 TJ Pátek o postup z...
Odpoledne s Kocourem Preventistou
Obec Pátek ve spolupráci s Mezilesí Sousedé srdečně zvou děti, rodiče i prarodiče na  preventivně vzdělávací program "Odpoledne s Kocourem...

všechny aktuality
Obec Pátek

Sanační práce

Název projektu:     Sanační práce Pátek

 

Registrační číslo:   CZ.1.02/4.2.00/11.11496

 

Stručný obsah projektu:

Na základě výsledků Aktualizované analýzy rizik 2011 (AAR) byl zpracován projekt sanačních prací lokality bývalého podniku Styl v obci Pátek. V AAR bylo ověřeno ohnisko kontaminace ve skladové hale v objektu a šíření kontaminace do studní okolní zástavby. Vysoké koncentrace chlorovaných uhlovodíků byly vyhodnoceny jako rizikové pro lidské zdraví a ekosystémy.

 

Hlavním cílem sanačních prací:

-         odtěžení kontaminované zeminy chlorovanými uhlovodíky (ClU) ze skladové haly (SO 1) s následnou odbornou likvidací. Odtěžená jáma bude vyplněna hutněným inertním materiálem, objekt navrácen do původního stavu,

-         odvrtání nových 4 monitorovacích a 12 injektážních vrtů. Na injektážních vrtech bude provedena aplikace biostimulantů (SO 2), na monitorovacích vrtech pak sledován vývoj koncentrací CIU v podzemní vodě. Provedenými pracemi by mělo dojít k poklesu koncentrací clorovaných uhlovodíků v podzemních vodách.

 

Cíle projektu:

Cílem navržených prací je odstranit ohnisko znečištění CIU pod podlahou skladové haly (SO1) a snížit koncentrace ClU v podzemních vodách lokality, provádět in-situ sanaci podzemní vody znečištěné CIU aplikací biostimulantů do injektážních vrtů, a dále průběžně provádět sanační monitoring (SO2). Po ukončení sanačních prací zpracovat aktualizovanou analýzu rizik pro zhodnocení úspěšnosti realizace sanace.

 

Harmonogram projektu:

Přípravná fáze projektu                                         01.05.2011

Zahájení projektu                                                 01.08.2013

Předpokládané datum ukončení projektu                30.06.2015

 

Financování projektu:

Celkové výdaje na projekt                                 11 553 439.60

Celkové způsobilé výdaje projektu                     11 553 439.60

Podpora z FS                                                    9 820 423.66

Podpora z SR                                                      577 671.98

Podpora z Havarijního fondu St. kraje                  1 146 927.00

Vlastní zdroje                                                          8 416.96

 

Ostatní náklady na zajištění projektu:

Technický dozor investora                                     115 000.00

Supervize investora                                                80 000.00

 

Dodavatel:

CHEMCOMEX Praha, a.s.

Elišky Přemyslovny 379

Praha 5 - Zbraslav 156 00souborvelikost název
pdf 11,5 MB Etapová zpráva č.1
pdf 21,0 MB Etapová zpráva č.2
pdf 205,8 kB faktura č.:13303155
pdf 210,2 kB faktura č.: 14303015
pdf 213,7 kB faktura č.: 14303058
pdf 204,8 kB faktura č.: 14303099
pdf 287,2 kB Supervize - hodnotící zpráva za rok 2013
pdf 375,4 kB soupis prací faktura č.: 14303015
pdf 379,4 kB soupis prací faktura č.: 14303099
pdf 61,7 kB soupis prací faktura č.: 13303155
pdf 367,6 kB soupis prací faktura č.: 14303058
pdf 758,5 kB zápis z KD č.1
pdf 1,8 MB zápis z KD č.2
pdf 1,1 MB zápis z KD č.3
pdf 23,0 MB Etapová zpráva č.3
pdf 216,7 kB faktura č.: 14303140
pdf 436,4 kB soupis prací faktura č.: 14303140
pdf 108,0 kB zápis z KD č.4
pdf 196,4 kB faktura č.: 14303199
pdf 334,7 kB soupis prací faktura č.: 14303199
pdf 197,5 kB faktura č.: 14303184
pdf 369,2 kB soupis prací faktura č.: 14303184
pdf 19,1 MB Etapová zpráva č.4
pdf 857,3 kB zápis z KD č.5
pdf 16,3 MB Etapová zpráva č.5
pdf 207,5 kB faktura č.: 14303225
pdf 337,6 kB soupis prací faktura č.: 14303225
pdf 183,8 kB faktura č.: 1102150025
pdf 383,1 kB soupis prací faktura č.: 1102150025
pdf 292,2 kB Supervize - hodnotící zpráva za rok 2014
pdf 879,3 kB zápis z KD č.6
pdf 255,9 kB faktura č.: 1102150066
pdf 349,7 kB soupis prací faktura č.: 1102150066
pdf 29,2 MB Etapová zpráva č.6
pdf 8,9 MB Aktualizovaná analýza rizik
pdf 48,6 kB faktura č.: 1102120080
pdf 325,1 kB soupis prací faktura č.: 1102120080
pdf 46,9 kB faktura č.: 1102150096
pdf 327,7 kB soupis prací faktura č.: 1102150096
pdf 840,2 kB zápis z KD č.7
pdf 24,9 MB Závěrečná zpráva
pdf 193,1 kB faktura č.:1102150126
pdf 306,2 kB soupis prací faktura č.: 1102150126
pdf 384,5 kB zápis z KD č.8
pdf 6,0 MB Dílčí zpráva č. 1
pdf 2,0 MB zápis z KD č.9
pdf 1,2 MB zápis z KD č.10
pdf 303,5 kB Supervize - závěrečná zpráva
pdf 270,6 kB Stanovisko MŽP k ZZ č.2
pdf 356,3 kB Stanovisko ČIŽP k ZZ č.2
pdf 8,6 MB Závěrečná zpráva č.2


zpět na projekty