Obec Pátek
AKTUALITY:
TJ Pátek - víkendové zápasy
TJ Pátek Vás srdečně zve na víkendové zápasy.  V sobotu 23. října 2021 od 14 hodin nastoupí mužstvo TJ Pátek žáci...
Aktuální informace k dodávkám elektřiny a plynu
Ukončení dodávek plynu a elektřiny ze strany skupiny Bohemia Energy. Vzhledem k tomu, jak nepřehledná a matoucí, může tato situace, zejména pro...
Český svaz chovatelů Pátek – výstava v Poděbradech
Český svaz chovatelů Pátek Vás srdečně zve na Okresní výstavu králíků, holubů a drůbeže, která se bude konat v areálu...
Drakiáda v Pátku
Obec Pátek zve všechny děti na tradiční podzimní pouštění draků a dráčků, které se bude konat v neděli 17. října 2021 od 14 hodin...
TJ Pátek - víkendový zápas
TJ Pátek Vás srdečně zve na víkendový zápas.  V sobotu 16. října 2021 od 10,15 hodin nastoupí mužstvo TJ Pátek dorost...
Upozornění pro spoluobčany
Na základě oznámení Policie ČR doporučujeme všem spoluobčanům,  aby parkovali  vozidla na svých pozemcích a nenechávali  je na...

všechny aktuality
Obec Pátek

Třídění odpadů

Odpadové hospodářství v Pátku

 

Harmonogram svozu odpadů v obci Pátek pro rok 2021

 

Sběrné místo v Pátku

Provozní doba:

Sobota: 8 hodin – 10 hodin

Co patří na sběrné místo:

- velkoobjemový odpad, železo, vysloužilé elektrospotřebiče, objemnější plast a papír.

 

Jak třídíme odpad v Pátku:

 - komunální odpad (zbytkový směsný odpad)

 - bioodpad

 - nebezpečný odpad

 - tříděný odpad – sklo, papír, plast a tetra pack, kovy, jedlé tuky a oleje

 - objemný odpad

 - použité výrobky, na které se vztahuje povinnost zpětného odpadu: použité elektrospotřebiče,  

   elektronika, baterie, akumulátory, suché baterie a galvanické články

 - textilní materiály

 

Komunální odpad

- svoz komunálního odpadu probíhá od jednotlivých nemovitostí v obci Pátek jednou za čtrnáct dní, vždy ve středu, dle rozpisu na příslušný rok,

- nádoby na TDO musí být označeny známkou na příslušný rok, kterou občané obdrží po zaplacení poplatku dle Obecně závazné vyhlášky na obecním úřadě.

Co patří do komunálního odpadu:

 - zbytkový směsný odpad, který zbývá po vytřídění využitelných (tříděný odpad), nebezpečných a velkoobjemových složek komunálního odpadu,

 - hygienické potřeby (pleny, vložky, jednorázové holicí strojky, zubní kartáčky, kapesníky), maso, kosti a zbytky jídel, popel z uhlí, trus zvířat včetně kočkolitu, sáčky z vysavače, znečištěné obaly, obaly z více materiálů (obaly od chipsů, másla, kapsle do kávy, plata od léčiv), dále nevyužitelné oblečení, boty, kabelky.

 

Bio odpad

- svoz bio odpadu probíhá od jednotlivých nemovitostí v obci Pátek jednou za čtrnáct dní, vždy ve středu, dle rozpisu na příslušný rok,

- nádoby na bio odpad musí být označeny bílou nálepkou „bio odpad“.  

Co patří do bio odpadu:

 - odpad rostlinného původu z údržby a úklidu zeleně, suché listí, větve, posekaná tráva, plevel a popadané ovoce, zbytky pečiva a obilovin, skořápky vajec a ořechů, čajové sáčky a kávová sedlina, popel ze dřeva, seno, sláma a EKO obaly od vajec a ruličky od toaletního papíru.

 

Nebezpečný odpad

- probíhá dvakrát ročně (jaro, podzim) na předem vyhlášeném stanovišti ve spolupráci se svozovou firmou Nykos a.s.

Co patří do nebezpečného odpadu:

 - barvy, laky lepidla a obaly jimi znečištěné, pryskyřice, rozpouštědla, fotochemikálie, kyseliny, odmašťovací prostředky, hydroxidy, nepoužité léky a lékovky, pesticidy, mazací a motorové oleje  a obaly jimi znečištěné, autobaterie, odpady s obsahem rtuti (rtuťové teploměry), kancelářské potřeby – tonery, cartige.

 

Tříděný odpad – sklo

- svoz tříděného odpadu skla probíhá od jednotlivých nemovitostí v obci Pátek jednou za 3 měsíce, vždy ve středu, dle rozpisu na příslušný rok,

 - sběr tříděného odpadu skla je prováděn do sběrných nádob (popelnice černé barvy o objemu 120 litrů označených zelenou nálepkou „sklo“)

- dále je možno využít kontejnery na sklo, které jsou umístěné v Pátku ve 3 lokalitách – na návsi, u rybníku Hliňák a v lokalitě V Ohrádkách.

Co patří do tříděného odpadu – sklo:

 - sklo bílé i barevné, lahve i tabulové sklo.

Nepatří sem: keramika, porcelán, autoskla, zlacená a pokovaná skla.

 

Tříděný odpad – papír a plast

- svoz tříděného odpadu papíru a plastu probíhá od jednotlivých nemovitostí v obci Pátek jednou měsíčně, vždy ve středu, dle rozpisu na příslušný rok,

- sběr tříděného odpadu papíru je prováděn do sběrných nádob (popelnic černé barvy o objemu 240 litrů označených modrou nálepkou „papír“)

- sběr tříděného odpadu plastu je prováděn do sběrných nádob (popelnic černé barvy o objemu 240 litrů označených žlutou nálepkou „plast“) a do žlutých plastových pytlů (náhradní pytle jsou k dispozici na Obecním úřadě Pátek i během roku)

 - dále je možno využít kontejnery na tříděný odpad papír i plast, které jsou umístěny v prostoru sběrného místa v Pátku, kde je možno odevzdat větší kusy plastu či papíru.

Co patří do tříděného odpadu – papír:

 - časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy, obálky s fóliovými okénky, bublinkové obálky bez plastového vnitřku, nevadí ani papír s kancelářskými sponkami

Nepatří sem: uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír, ani použité dětské pleny

Co patří do tříděného odpadu - plast:

 - fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté pet lahve, obaly od pracích, čisticích a kosmetických přípravků, tetra pack, kelímky od jogurtů a mléčných výrobků, balicí fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů, pěnový polystyren vhazujte v menších kusech.

Nepatří sem: mastné obaly se zbytky potravin nebo čisticích přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny a novodurové trubky.

 

Tříděný odpad – kov, plech

- svoz tříděného odpadu kovu a plechu probíhá od jednotlivých nemovitostí v obci Pátek jednou měsíčně, vždy ve středu, dle rozpisu na příslušný rok,

- sběr tříděného odpadu kovu a plechu je prováděn společně s plastem do sběrných nádob (popelnic černé barvy o objemu 240 litrů označených žlutým polepem „plast“)

- dále možno využít kontejnery na plech, které jsou umístěné v Pátku ve 3 lokalitách – na návsi, u rybníku Hliňák a v lokalitě V Ohrádkách.

Co patří do tříděného odpadu – plech:

 - plechovky od piv, energy drinků, coly a jiných nápojů, čisté plechovky od konzerv.

Nepatří sem: plechovky znečištěné olejem.

 

Tříděný odpad – železo

- kontejner na železo je celoročně umístěn na sběrném místě v Pátku.

Co patří do tříděného odpadu – železo:

 -  železné výrobky, zbytky kovového stavebního materiálu.

Nepatří sem: plechovky znečištěné od barev a jiných nebezpečných látek.

 

Objemný odpad

 - kontejner na objemný odpad je celoročně umístěn na sběrném místě v Pátku.

 Co patří do objemného odpadu:

 - pouze odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do popelnic (koberce, matrace, nábytek, tabulové sklo).

 

Sběr jedlých tuků a olejů

- svoz jedlých tuků a olejů v pevných obalech probíhá od jednotlivých nemovitostí v obci Pátek jednou týdně společně se svozem komunálního či bio odpadu, vždy ve středu, 

 - sběr jedlých tuků a olejů  je prováděn do uzavřených neporušených pet lahví (maximálně o objemu 2 litry), které se pokládají na hnědé nádoby s bio odpadem nebo na černé nádoby se směsným komunálním odpadem.

Co patří do tohoto odpadu:

 - použité oleje a tuky z domácnosti (např. fritovací olej, ztužené jedlé tuky).

Nepatří sem: technické oleje (převodové, tlumičové, motorové), maziva a kapaliny a zbytky potravin.

 

Použité výrobky, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru:

Elektroodpad

 - sběrný box na elektrozařízení je celoročně umístěn na sběrném místě v Pátku.

Co patří do elektroodpadu:

 -  použité domácí elektrospotřebiče malé i velké (vše, co lze zapojit do elektrické zásuvky nebo funguje na baterie) - chladničky, pračky, myčky, sporáky, mikrovlnné trouby, topinkovače, vysavače, televize, fény, holicí strojky, elektrické zubní kartáčky, rádia, počítače, mobilní telefony, vrtačky, elektrické pily, bojlery, klimatizace, akumulační kamna, tepelná čerpadla, termostaty, elektrické kotle a elektrické hračky.

 

Baterie

 - sběrný box je celoročně umístěn v přízemí Spolkového domu v Pátku.

Co patří do boxu na baterie:

 - použité baterie, akumulátory, suché baterie a galvanické články.

 

Textilní materiály

 - speciální kontejner je celoročně umístěn na stanovišti u rybníka Hliňák.

Co patří do kontejneru na oděvy:

 - veškeré oděvy, boty, hračky a bytový textil (vše čisté).

Nepatří sem: věci mokré, plesnivé, znečištěné zeminou a ropnými látkami a průmyslové ústřižky látek.

 

Stavební odpad

Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním. Odvoz stavebního odpadu si zajišťuje občan samostatně na své vlastní náklady.

 

Odpadové hospodářství v obci Pátek za rok 2020

Odpadové hospodářství v obci Pátek za rok 2019  

Odpadové hospodářství v obci Pátek za rok 2018 

Odpadové hospodářství v obci Pátek za rok 2017

Odpadové hospodářství v obci Pátek za rok 2016

Odpadové hospodářství v obci Pátek za rok 2015

Odpadové hospodářství v obci Pátek za rok 2014

Odpadové hospodářství v obci Pátek za rok 2013


Informace

Jak správně třídit odpad se dozvíte na:

www.jaktridit.cz

osvědčení2010
osvědčení2010
osvědčení2012
osvědčení2012
osvědčení2014
osvědčení2014
osvědčení2015
osvědčení2015
osvědčení2016
osvědčení2016

souborvelikost název
pdf 283,1 kB 2018
pdf 281,4 kB 2017
pdf 281,5 kB 2016
pdf 277,0 kB 2015
pdf 276,8 kB 2014
pdf 276,0 kB 2013
pdf 638,4 kB 2019
pdf 907,9 kB 2020
pdf 600,6 kB svozy odpadů pro rok 2021
pdf 727,5 kB osvědčení2020
pdf 1,8 MB osvědčení2020-2