Obec Pátek
AKTUALITY:
Svozové dny v Pátku - 3. čtvrtletí
Svozové dny odpadu  ve 3. čtvrtletí roku 2020 Svoz tříděného odpadu od jednotlivých nemovitostí bude probíhat: svoz žlutých...
Rybářská brigáda
Český rybářský svaz, Místní organizace Pátek oznamuje svým členům, že v sobotu 4. července 2020 se bude konat mimořádná...
Letní Pátecká šipka 2020
V Hostinci Na Návsi v Pátku se bude během letních prázdnin konat 6. ročník šipkařského turnaje, který pořádá pan...
TJ Pátek - nedělní přátelské utkání
TJ Pátek vás srdečně zve na víkendové přátelské utkání  V neděli 21. června 2020 v 17 hodin nastoupí TJ Pátek...
Dětský klub 2020/2021
PŘIHLÁŠKY DO DĚTSKÉHO KLUBU NA ROK 2020/2021 Z důvodu omezeného počtu míst,přihlašování pouze do 30. 6....
Přerušení dodávky elektřiny
PLÁNOVANÉ PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení...

všechny aktuality
Obec Pátek

Třídění odpadů

Odpadové hospodářství v Pátku

 

Harmonogram svozu odpadů v obci Pátek pro rok 2020

 

Sběrné místo v Pátku

Provozní doba:

Pondělí: 15.00 – 16.00 hodin

Sobota: 08.00 – 10.00 hodin

Co patří na sběrné místo:

- velkoobjemový odpad, železo, vysloužilé elektrospotřebiče, objemnější plast a papír

 

Jak třídíme odpad v Pátku:

 - komunální odpad (zbytkový směsný odpad)

 - biodopad

 - nebezpečný odpad

 - tříděný odpad – sklo, papír, plast a tetra pack, kovy

 - objemný odpad

 - použité výrobky, na které se vztahuje povinnost zpětného odpadu: použité elektrospotřebiče, elektronika, baterie, akumulátory, suché baterie a galvanické články

 - textilní materiály

 

 

Komunální odpad

- svoz komunálního odpadu probíhá od jednotlivých nemovitostí v obci Pátek v zimním období každý týden, v letním období jednou za čtrnáct dní.

- nádoby na TDO musí být označeny známkou na příslušný rok, kterou občané obdrží po zaplacení poplatku dle Obecně závazné vyhlášky na obecním úřadě.

Co patří do komunálního odpadu:

 - zbytkový směsný odpad, který zbývá po vytřídění využitelných (tříděný odpad), nebezpečných a velkoobjemových složek komunálního odpadu.

 

Bioodpad

- svoz bioodpadu zahájen dne 11. 4. 2018. Probíhá od jednotlivých nemovitostí jednou za čtrnáct dní, střídavě se svozem komunálního odpadu.

- svoz bioodpadu se koná v roce 2018 vždy v lichém týdnu.

Co patří do bioodpadu:

 - odpad rostlinného původu z údržby a úklidu zeleně, suché listí, větve, posekaná tráva, plevel a popadané ovoce.

 

Nebezpečný odpad

- probíhá dvakrát ročně (jaro, podzim) na předem vyhlášeném stanovišti ve spolupráci se svozovou firmou Nykos a.s.

Co patří do nebezpečného odpadu:

 - barvy, laky lepidla a obaly jimi znečištěné, pryskyřice, rozpouštědla, fotochemikálie, kyseliny, odmašťovací prostředky, hydroxidy, galvanické články, nepoužité léky a lékovky, pesticidy, mazací a motorové oleje a obaly jimi znečištěné, autobaterie, odpady s obsahem rtuti (rtuťové teploměry), kancelářské potřeby – tonery, cartige.

 

Tříděný odpad – sklo

- kontejnery na sklo jsou umístěné v Pátku ve 3 lokalitách – na návsi, u rybníku Hliňák a v lokalitě V Ohrádkách.

Co patří do tříděného odpadu – sklo:

 - sklo bílé i barevné, lahve i tabulové sklo.

Nepatří sem: keramika, porcelán, autoskla, zlacená a pokovaná skla.

 

Tříděný odpad – papír a plast

- ve spolupráci se svozovou firmou Nykos a.s. Ždánice je od 1. ledna 2014 zaveden sběr a svoz tříděného odpadu – papíru a plastu od jednotlivých nemovitostí dle Harmonogram svozu odpadů pro daný kalendářní rok. V těchto dnech je potřeba vystavit sběrnou nádobu na papír a zavázané pytle s plastem na místo vyprázdění před svoji nemovitost. Tak jako nádoby na komunální odpad a bioodpad.

- sběr tříděného odpadu papíru je prováděn do sběrných nádob (popelnic černé barvy o objemu 120 litrů s polepem „papír“)

- sběr tříděného odpadu plastu probíhá do žlutých plastových pytlů (náhradní pytle jsou k dispozici na Obecním úřadě Pátek i během roku)

 

Žádáme občany, aby efektivně plnili tyto sběrné pytle, řádně sešlapávali pet lahve. Dále jsou celoročně k dispozici všem spoluobčanům i kontejnery na tříděný odpad papír i plast v prostoru sběrného místa  v Pátku, kde je možno odevzdat větší kusy plastu či papíru.

Majitelé nemovitostí bez trvale hlášených osob, kteří se chtějí zapojit do měsíčního svozu tříděného odpadu od jednotlivých nemovitostí, mají možnost si sběrnou nádobu na papír zakoupit na Obecním úřadě v Pátku a vyzvednout pytle na plast.

Co patří do tříděného odpadu – papír:

časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy, obálky s fóliovými okénky, bublinkové obálky bez plastového vnitřku, nevadí ani papír s kancelářskými sponkami.

Nepatří sem: uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír, ani použité dětské pleny.

Co patří do tříděného odpadu - plast:

fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté pet lahve, obaly od pracích, čisticích a kosmetických přípravků, tetra pack, kelímky od jogurtů a mléčných výrobků, balicí fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů, pěnový polystyren vhazujte v menších kusech.

Nepatří sem: mastné obaly se zbytky potravin nebo čisticích přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny a novodurové trubky.

 

Tříděný odpad – kovy

- kontejnery na kovy jsou umístěné v Pátku ve 3 lokalitách – na návsi, u rybníku Hliňák a v lokalitě V Ohrádkách

- kontejner na nadrozměrné kovy je celoročně umístěn na sběrném místě v Pátku.

Co patří do tříděného odpadu – šedé kontejnery na kov:

 - plechovky od nápojů, obaly od konzerv, víčka a kovové tuby.

Nepatří sem: plechovky znečištěné od barev a jiných nebezpečných látek.

Co patří do tříděného odpadu – kontejner na kov na sběrném místě:

 - železné výrobky, zbytky kovového stavebního materiálu.

 

Objemný odpad

 - kontejner na objemný odpad je celoročně umístěn na sběrném místě v Pátku.

 Co patří do objemného odpadu:

 - pouze odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do popelnic (koberce, matrace, nábytek, tabulové sklo).

 

Použité výrobky, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru:

Elektroodpad

 - sběrný box na elektroodpad je celoročně umístěn na sběrném místě v Pátku.

Co patří do elektroodpadu:

 -  použité domácí elektrospotřebiče malé i velké (vše, co lze zapojit do elektrické zásuvky nebo funguje na baterie - chladničky, myčky, sporáky, mikrovlné trouby, televize, fény, rádia, počítače, mobilní telefony, vrtačky, elektrické hračky…)

Nepatří sem: bojlery, klimatizační jednotky, akumulační kamna.

 

Baterie

 - sběrný box je celoročně umístěn v přízemí Spolkového domu v Pátku.

Co patří do boxu na baterie:

 - použité baterie, akumulátory, suché baterie a galvanické články.

 

Textilní materiály

 - speciální kontejner je celoročně umístěn na stanovišti u rybníka Hliňák.

Co patří do kontejneru na oděvy:

 - veškeré oděvy, boty, hračky a bytový textil (vše čisté).

Nepatří sem: věci mokré, plesnivé, znečištěné zeminou a ropnými látkami a průmyslové ústřižky látek.

 

Stavební odpad

Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním. Odvoz stavebního odpadu si zajišťuje občan samostatně na své vlastní náklady.

 

 

Odpadové hospodářství v obci Pátek za rok 2018 

Odpadové hospodářství v obci Pátek za rok 2017

Odpadové hospodářství v obci Pátek za rok 2016

Odpadové hospodářství v obci Pátek za rok 2015

Odpadové hospodářství v obci Pátek za rok 2014

Odpadové hospodářství v obci Pátek za rok 2013


Informace

Jak správně třídit odpad se dozvíte na:

www.jaktridit.cz

osvědčení2010
osvědčení2010
osvědčení2012
osvědčení2012
osvědčení2014
osvědčení2014
osvědčení2015
osvědčení2015
osvědčení2016
osvědčení2016

souborvelikost název
pdf 324,1 kB svozy odpadů pro rok 2019
pdf 283,1 kB 2018
pdf 281,4 kB 2017
pdf 281,5 kB 2016
pdf 277,0 kB 2015
pdf 276,8 kB 2014
pdf 276,0 kB 2013
pdf 191,3 kB svozy odpadů pro rok 2020