Obec Pátek
AKTUALITY:
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MYSLIVECKÉ CHATY
Obec Pátek spolu s mysliveckým spolkem MS Polabská nížina, z.s. si Vás tímto dovoluje srdečně pozvat na SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ...
Obecní knihovna v Pátku - uzavření
Obecní knihovna v Pátku bude v týdnu od 14. června 2021 do 18. června 2021 uzavřena. Děkujeme za pochopení.
Slavnostní otevření hřišť v Pátku 10. 7. 2021
TJ Pátek Vás srdečně zve v sobotu 10. července 2021 na slavnostní otevření hřišť v Pátku. Bohatý program je připravený na celý...
Prodejní místa PID Lítačka
Rádi bychom Vás touto cestou informovali o otevření nových prodejních míst PID Lítačka. Tyto prodejní a asistenční místa...
Koncert "Rozvolnění 2021" v Pátku
Hostinec Na Návsi v Pátku všechny srdečně zve na koncert "Rozvolnění 2021", který se bude konat v pátek 25. června 2021 od 19 hodin na...
Slavíme den dětí v Pátku
Volnočásek Pátek, z.s. ve spolupráci s Obcí Pátek pořádá v neděli 6. června 2021 od 10 hodin do 16 hodin stezku s úkoly "Slavíme den...

všechny aktuality
Obec Pátek

Od pondělka do pátku bezpečně po Pátku

Název projektu:     OD PONDĚLKA DO PÁTKU BEZPEČNĚ PO PÁTKU

 

Registrační číslo:   CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011137

 

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců úpravou stávajících chodníků  a veřejného osvětlení obce Pátek.  Součástí navrhovaných úprav je i vybudování jedné nové autobusové zastávky a zálivu pro další autobusovou zastávku a vybudování  míst pro bezbariérové přecházení u zastávek MHD.

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je úprava stávajících chodníků  obce Pátek včetně veřejného osvětlení pro zvýšení bezpečnosti chodců a s tím spojené vybudování  míst pro bezbariérové přecházení v místech zastávek MHD, zvýšeného pohybu chodců a křižovatky silnic III. třídy. Součástí navrhovaných úprav je i vybudování dvou nových autobusových zastávek a řešení vjezdů do jednotlivých usedlostí tak, aby zelený pás nebyl touto lokální úpravou devastován. S tím souvisí i úprava přilehlé zeleně.

Zároveň je realizací projektu naplněn specifický cíl č. 1.2.2 SCLLD MAS Mezilesí - Zvýšení bezpečnosti v dopravě, bezbariérová a ekologická doprava, včetně studií, opatření na zklidňování dopravy - dopravní značení, zpomalovací prahy, světelná signalizační zařízení, podpora budování bezbariérových zastávek, chodníků. 

 

 Harmonogram projektu:

Přípravná fáze projektu                                01.01.2018 – 30.9.2019

Fyzická realizace projektu                            01.10.2019 – 30.6.2020          

 

Financování projektu (plánované):

Celkové výdaje na projekt                             3 400 000

Celkové způsobilé výdaje projektu                 3 313 950

Celkové nezpůsobilé výdaje                               86 050

Podpora z IROP                                           3 148 252,50

Vlastní zdroje                                                  251 747,50

  

Dodavatel stavebních prací:                               

Miroslav Škaloud                                       

Úmyslovice 48                                            

IČO: 489 35 689                                              

  

Poskytovatel dotace:

Integrovaný regionální operační programlogo
logo
foto01
foto01
foto02
foto02
foto03
foto03
foto04
foto04
foto00
foto00


zpět na projekty