Obec Pátek
AKTUALITY:
Svoz tříděného odpadu - skla
Ve středu 29. května 2024 proběhne v obci Pátek svoz tříděného odpadu - SKLA - od jednotlivých nemovitostí.
Pohádka v Libici nad Cidlinou
Divadelní spolek Vojan Libice nad Cidlinou zve malé i velké diváky na pohádku Heřmánková víla. Podle motivů...
Koncert na hřišti v Pátku
Hospůdka na hřišti v Pátku vás srdečně zve v sobotu 1. června 2024 od 19,30 hodin na koncert skupiny BEZJACKU. Je to alt/pop - rocková kapela z Poděbrad,...
Přerušení dodávky elektrické energie
ČEZ Distribuce oznamuje, že v obci Pátek dojde v pátek 14. června 2024 v čase od 7,30 hodin do 15 hodin k odstávce elektřiny. Týká se pouze části obce,...
Našel se klíč
V lokalitě u rybníka Hliňáku v Pátku se našel klíč od auta. K vyzvednutí na Obecním úřadě v Pátku. Denně od 8 hodin do 12 hodin,...
Integrovaná doprava Středočeského kraje
Dobrý den, dovolujeme si Vás upozornit na následující novinky a aktualizace na webu Pražské integrované dopravy www.pid.cz. Zpravodaj PID...

všechny aktuality
Obec Pátek

Od pondělka do pátku bezpečně po Pátku

Název projektu:     OD PONDĚLKA DO PÁTKU BEZPEČNĚ PO PÁTKU

 

Registrační číslo:   CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011137

 

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců úpravou stávajících chodníků  a veřejného osvětlení obce Pátek.  Součástí navrhovaných úprav je i vybudování jedné nové autobusové zastávky a zálivu pro další autobusovou zastávku a vybudování  míst pro bezbariérové přecházení u zastávek MHD.

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je úprava stávajících chodníků  obce Pátek včetně veřejného osvětlení pro zvýšení bezpečnosti chodců a s tím spojené vybudování  míst pro bezbariérové přecházení v místech zastávek MHD, zvýšeného pohybu chodců a křižovatky silnic III. třídy. Součástí navrhovaných úprav je i vybudování dvou nových autobusových zastávek a řešení vjezdů do jednotlivých usedlostí tak, aby zelený pás nebyl touto lokální úpravou devastován. S tím souvisí i úprava přilehlé zeleně.

Zároveň je realizací projektu naplněn specifický cíl č. 1.2.2 SCLLD MAS Mezilesí - Zvýšení bezpečnosti v dopravě, bezbariérová a ekologická doprava, včetně studií, opatření na zklidňování dopravy - dopravní značení, zpomalovací prahy, světelná signalizační zařízení, podpora budování bezbariérových zastávek, chodníků. 

 

 Harmonogram projektu:

Přípravná fáze projektu                                01.01.2018 – 30.9.2019

Fyzická realizace projektu                            01.10.2019 – 30.6.2020          

 

Financování projektu (plánované):

Celkové výdaje na projekt                             3 400 000

Celkové způsobilé výdaje projektu                 3 313 950

Celkové nezpůsobilé výdaje                               86 050

Podpora z IROP                                           3 148 252,50

Vlastní zdroje                                                  251 747,50

  

Dodavatel stavebních prací:                               

Miroslav Škaloud                                       

Úmyslovice 48                                            

IČO: 489 35 689                                              

  

Poskytovatel dotace:

Integrovaný regionální operační programlogo
logo
foto01
foto01
foto02
foto02
foto03
foto03
foto04
foto04
foto00
foto00


zpět na projekty