Obec Pátek
AKTUALITY:
Svoz tříděného odpadu - skla
V pátek 29. září 2023 proběhne v obci Pátek svoz tříděného odpadu - SKLA - od jednotlivých nemovitostí.
Našel se pes
Dnes se našel v Pátku malý pejsek. K vyzvednutí je v Mateřské škole Pátek Viz foto.
Obecní knihovna v Pátku - uzavření
Obecní knihovna v Pátku bude v týdnu od 25. září 2023 do 29. září 2023 uzavřena. Děkujeme za pochopení.
Integrovaná doprava Středočeského kraje
Informační zpravodaj PID Dovolujeme si poslat další vydání Informačního zpravodaje PID, ve kterém se dočtete následující...
Integrovaná doprava Středočeského kraje
V příloze naleznete informace k rozsáhlejším výlukám na železnici ve Středočeském kraji (říjen – prosinec...
Přehlídka středních škol v Nymburku
Krajská hospodářská komora Střední Čechy ve spolupráci s Úřadem práce Nymburk pořádají prezentační výstavu...

všechny aktuality
Obec Pátek

Od pondělka do pátku bezpečně po Pátku

Název projektu:     OD PONDĚLKA DO PÁTKU BEZPEČNĚ PO PÁTKU

 

Registrační číslo:   CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011137

 

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců úpravou stávajících chodníků  a veřejného osvětlení obce Pátek.  Součástí navrhovaných úprav je i vybudování jedné nové autobusové zastávky a zálivu pro další autobusovou zastávku a vybudování  míst pro bezbariérové přecházení u zastávek MHD.

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je úprava stávajících chodníků  obce Pátek včetně veřejného osvětlení pro zvýšení bezpečnosti chodců a s tím spojené vybudování  míst pro bezbariérové přecházení v místech zastávek MHD, zvýšeného pohybu chodců a křižovatky silnic III. třídy. Součástí navrhovaných úprav je i vybudování dvou nových autobusových zastávek a řešení vjezdů do jednotlivých usedlostí tak, aby zelený pás nebyl touto lokální úpravou devastován. S tím souvisí i úprava přilehlé zeleně.

Zároveň je realizací projektu naplněn specifický cíl č. 1.2.2 SCLLD MAS Mezilesí - Zvýšení bezpečnosti v dopravě, bezbariérová a ekologická doprava, včetně studií, opatření na zklidňování dopravy - dopravní značení, zpomalovací prahy, světelná signalizační zařízení, podpora budování bezbariérových zastávek, chodníků. 

 

 Harmonogram projektu:

Přípravná fáze projektu                                01.01.2018 – 30.9.2019

Fyzická realizace projektu                            01.10.2019 – 30.6.2020          

 

Financování projektu (plánované):

Celkové výdaje na projekt                             3 400 000

Celkové způsobilé výdaje projektu                 3 313 950

Celkové nezpůsobilé výdaje                               86 050

Podpora z IROP                                           3 148 252,50

Vlastní zdroje                                                  251 747,50

  

Dodavatel stavebních prací:                               

Miroslav Škaloud                                       

Úmyslovice 48                                            

IČO: 489 35 689                                              

  

Poskytovatel dotace:

Integrovaný regionální operační programlogo
logo
foto01
foto01
foto02
foto02
foto03
foto03
foto04
foto04
foto00
foto00


zpět na projekty