Obec Pátek
AKTUALITY:
Dětský klub Pátek
Vážení rodiče, od 4.1.2021 do odvolání bude Dětský klub Pátek fungovat pouze pro 1. a 2. třídy ZŠ. Pokud bude situace...
Přerušení dodávky elektrické energie v Pátku - 13.1.2021
Jménem ČEZ Distribuce, a.s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Pátek, které proběhne ve...
Poplatky v roce 2021 v obci Pátek
V příloze zasíláme informace k poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu a poplatku ze psů v obci Pátek v roce 2021. Po dobu...
Svozové dny odpadu v Pátku - 1. čtvrtletí 2021
V roce 2021 bude celoročně probíhat střídavý čtrnáctidenní svoz směsného komunálního odpadu a bioodpadu, a to vždy ve středu. Svoz...
Likvidace vánočních stromků v Pátku
Obec Pátek oznamuje občanům, že bude zajištěna hromadná likvidace vánočních stromků. Stromky prosím odkládejte pouze na sběrných...
Obecní knihovna v Pátku
Obecní knihovna v Pátku je od 18. prosince 2020 dle mimořádných opatření v souvislosti s výskytem pandemie Covid 19 uzavřená. Výdej a...

všechny aktuality
Obec Pátek

Od pondělka do pátku bezpečně po Pátku

Název projektu:     OD PONDĚLKA DO PÁTKU BEZPEČNĚ PO PÁTKU

 

Registrační číslo:   CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011137

 

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců úpravou stávajících chodníků  a veřejného osvětlení obce Pátek.  Součástí navrhovaných úprav je i vybudování jedné nové autobusové zastávky a zálivu pro další autobusovou zastávku a vybudování  míst pro bezbariérové přecházení u zastávek MHD.

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je úprava stávajících chodníků  obce Pátek včetně veřejného osvětlení pro zvýšení bezpečnosti chodců a s tím spojené vybudování  míst pro bezbariérové přecházení v místech zastávek MHD, zvýšeného pohybu chodců a křižovatky silnic III. třídy. Součástí navrhovaných úprav je i vybudování dvou nových autobusových zastávek a řešení vjezdů do jednotlivých usedlostí tak, aby zelený pás nebyl touto lokální úpravou devastován. S tím souvisí i úprava přilehlé zeleně.

Zároveň je realizací projektu naplněn specifický cíl č. 1.2.2 SCLLD MAS Mezilesí - Zvýšení bezpečnosti v dopravě, bezbariérová a ekologická doprava, včetně studií, opatření na zklidňování dopravy - dopravní značení, zpomalovací prahy, světelná signalizační zařízení, podpora budování bezbariérových zastávek, chodníků. 

 

 Harmonogram projektu:

Přípravná fáze projektu                                01.01.2018 – 30.9.2019

Fyzická realizace projektu                            01.10.2019 – 30.6.2020          

 

Financování projektu (plánované):

Celkové výdaje na projekt                             3 400 000

Celkové způsobilé výdaje projektu                 3 313 950

Celkové nezpůsobilé výdaje                               86 050

Podpora z IROP                                           3 148 252,50

Vlastní zdroje                                                  251 747,50

  

Dodavatel stavebních prací:                               

Miroslav Škaloud                                       

Úmyslovice 48                                            

IČO: 489 35 689                                              

  

Poskytovatel dotace:

Integrovaný regionální operační programlogo
logo
foto01
foto01
foto02
foto02
foto03
foto03
foto04
foto04
foto00
foto00


zpět na projekty