Obec Pátek
AKTUALITY:
Ukliďme Pátek v sobotu
Obec Pátek se v sobotu 6. dubna 2024 zapojí do celostátní akce „Ukliďme Česko“. Sraz dobrovolníků bude v 8,30 hodin před Spolkovým...
Svoz tříděného odpadu - skla
Ve čtvrtek 29. února 2024 proběhne v obci Pátek svoz tříděného odpadu - SKLA - od jednotlivých nemovitostí.
Integrovaná doprava Středočeského kraje
Dovolujeme si poslat další vydání Informačního zpravodaje PID, ve kterém se dočtete následující...
Zimní burza knih v Pátku
Obecní knihovna v Pátku pořádá v pondělí 26. února 2024 od 17 hodin do 19 hodin "Zimní burzu knih". Udělte s námi čtení...
Hasičský ples v Pátku
Sbor dobrovolných hasičů Pátek Vás srdečně zve na tradiční "Hasičský ples" pořádaný v sobotu 16. března 2024 od 20 hodin v hostinci Na...
Letní příměstské tábory v Pátku
Obec Pátek pořádá o letních prázdninách příměstské tábory ve Spolkovém domě v Pátku.  V příloze naleznete...

všechny aktuality
Obec Pátek

Poplatek za svoz odpadů v Pátku

03. 01. 2024

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu v Pátku za rok 2024

 1)  Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt  zaplatí -  720,- Kč ročně.

2) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, zaplatí -  720,- Kč ročně.

Osvobozena od poplatku je fyzická osoba, která je zároveň v obci Pátek přihlášena k trvalému pobytu.

Poplatek je splatný do 1. 3. 2024.

 

Poplatky – pes

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  1. za jednoho psa…............................................................................120,- Kč,
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele .............................180,- Kč,
  3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ....................................60,- Kč,
  4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,

            kterým je osoba starší 65 let ...............................................120,- Kč.

Poplatek je splatný do 1. 3. 2024.

 

Všechny poplatky je možno zaplatit:

 - v hotovosti v úředních hodinách na OÚ Pátek

 - bankovním převodem na účet Obce Pátek číslo 7521191/0100 u KB Poděbrady, do poznámky uvádějte číslo popisné a velikost nádoby na komunální odpad (120l, 240l)

(po zaplacení poplatku na účet Obce Pátek budou známky na popelnice do poštovní schránky poplatníka).  

Poplatek v hotovosti je možno na OÚ Pátek platit od středy 10. ledna 2024.

 

Všechny Obecně závazné vyhlášky Obce Pátek jsou k dispozici na www.obecpatek.cz

Pytle na tříděný odpad – plast – k dispozici na OÚ Pátek.

 

Úřední hodiny obecního úřadu:

Pondělí a středa: 8,00 až 10,00 hodin

Úterý a čtvrtek: 18,00 až 20,00 hodin


všechny aktuality