Obec Pátek
AKTUALITY:
Příměstské tábory v Pátku v roce 2018
Obec Pátek v rámci projektu Sousedská výpomoc rodičům páteckých školáků nabízí během letních prázdnin...
Změna svozových dní tříděného odpadu v Pátku
Upozorňujeme občany, že z provozních důvodů společnosti Nykos a.s., dojde v Pátku ke změně svozových dní tříděného odpadu od jednotlivých...
Poplatky za svoz odpadů v roce 2018
Poplatky v roce 2018   Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu 1)  Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt ...
Likvidace vánočních stromků v Pátku
Obec Pátek oznamuje občanům, že bude zajištěna hromadná likvidace vánočních stromků. Stromky prosím odkládejte pouze na sběrných...
Rytmické cvičení v Pátku
Od úterý 2. ledna 2018 pokračuje ve Spolkovém domě v Pátku pravidelné rytmické cvičení vhodné pro všechny. Cvičení se bude...
Prodej kaprů v Pátku
Členové Místní organizace Českého rybářského svazu Pátek budou v pátek 22. prosince 2017 od 11,30 hodin na návsi před hostincem v...

všechny aktuality
Obec Pátek

Třídění odpadů

Odpadové hospodářství v Pátku

 

Sběrné místo v Pátku

Provozní doba:

Každé pondělí: 15.00 – 16.00 hodin

Sobota v sudém týdnu: 08.00 – 10.00 hodin

Co patří na sběrné místo:

- velkoobjemový odpad, železo, vysloužilé elektrospotřebiče, objemnější plast a papír

 

Jak třídíme odpad v Pátku:

 - komunální odpad (zbytkový směsný odpad)

 - biodopad

 - nebezpečný odpad

 - tříděný odpad – sklo, papír, plast a tetra pack, kovy

 - objemný odpad

 - použité výrobky, na které se vztahuje povinnost zpětného odpadu: použité elektrospotřebiče, elektronika, baterie, akumulátory, suché baterie a galvanické články

 - textilní materiály

 

 

Komunální odpad

- svoz komunálního odpadu probíhá od jednotlivých nemovitostí v obci Pátek v zimním období každý týden, v letním období jednou za čtrnáct dní.

- nádoby na TDO musí být označeny známkou na příslušný rok, kterou občané obdrží po zaplacení poplatku dle Obecně závazné vyhlášky na obecním úřadě.

Co patří do komunálního odpadu:

 - zbytkový směsný odpad, který zbývá po vytřídění využitelných (tříděný odpad), nebezpečných a velkoobjemových složek komunálního odpadu.

 

Bioodpad

- svoz bioodpadu byl zahájen v tomto roce zahájen 12. 4. 2017. Probíhá od jednotlivých nemovitostí jednou za čtrnáct dní, střídavě se svozem komunálního odpadu.

- svoz bioodpadu se koná v roce 2017 vždy v lichém týdnu.

Co patří do bioodpadu:

 - odpad rostlinného původu z údržby a úklidu zeleně, suché listí, větve, posekaná tráva, plevel a popadané ovoce.

 

Nebezpečný odpad

- probíhá dvakrát ročně (jaro, podzim) na předem vyhlášeném stanovišti ve spolupráci se svozovou firmou Nykos a.s.

Co patří do nebezpečného odpadu:

 - barvy, laky lepidla a obaly jimi znečištěné, pryskyřice, rozpouštědla, fotochemikálie, kyseliny, odmašťovací prostředky, hydroxidy, galvanické články, nepoužité léky a lékovky, pesticidy, mazací a motorové oleje a obaly jimi znečištěné, autobaterie, odpady s obsahem rtuti (rtuťové teploměry), kancelářské potřeby – tonery, cartige.

 

Tříděný odpad – sklo

- kontejnery na sklo jsou umístěné v Pátku ve 3 lokalitách – na návsi, u rybníku Hliňák a v lokalitě V Ohrádkách.

Co patří do tříděného odpadu – sklo:

 - sklo bílé i barevné, lahve i tabulové sklo.

Nepatří sem: keramika, porcelán, autoskla, zlacená a pokovaná skla.

 

Tříděný odpad – papír a plast

- ve spolupráci se svozovou firmou Nykos a.s. Ždánice je od 1. ledna 2014 zaveden sběr a svoz tříděného odpadu – papíru a plastu od jednotlivých nemovitostí každou poslední středu v měsíci. V tento den je potřeba vystavit sběrnou nádobu na papír a zavázané pytle s plastem na místo vyprázdění před svoji nemovitost. Tak jako nádoby na komunální odpad.

- sběr tříděného odpadu papíru je prováděn do sběrných nádob (popelnic černé barvy o objemu 120 litrů s polepem „papír“)

- sběr tříděného odpadu plastu probíhá do žlutých plastových pytlů (náhradní pytle jsou k dispozici na Obecním úřadě Pátek i během roku)

 

Žádáme občany, aby efektivně plnili tyto sběrné pytle, řádně sešlapávali pet lahve. Dále jsou celoročně k dispozici všem spoluobčanům i kontejnery na tříděný odpad papír i plast v prostoru sběrného místa  v Pátku, kde je možno odevzdat větší kusy plastu či papíru.

Majitelé nemovitostí bez trvale hlášených osob, kteří se chtějí zapojit do měsíčního svozu tříděného odpadu od jednotlivých nemovitostí, mají možnost si sběrnou nádobu na papír zakoupit na Obecním úřadě v Pátku a vyzvednout pytle na plast.

Co patří do tříděného odpadu – papír:

časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy, obálky s fóliovými okénky, bublinkové obálky bez plastového vnitřku, nevadí ani papír s kancelářskými sponkami.

Nepatří sem: uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír, ani použité dětské pleny.

Co patří do tříděného odpadu - plast:

fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté pet lahve, obaly od pracích, čisticích a kosmetických přípravků, tetra pack, kelímky od jogurtů a mléčných výrobků, balicí fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů, pěnový polystyren vhazujte v menších kusech.

Nepatří sem: mastné obaly se zbytky potravin nebo čisticích přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny a novodurové trubky.

 

Tříděný odpad – kovy

- kontejner na kovy je celoročně umístěn na sběrném místě v Pátku.

Co patří do tříděného odpadu – kov:

 -  železné výrobky, plechovky, zbytky kovového stavebního materiálu.

Nepatří sem: plechovky znečištěné od barev a jiných nebezpečných látek.

 

Objemný odpad

 - kontejner na objemný odpad je celoročně umístěn na sběrném místě v Pátku.

 Co patří do objemného odpadu:

 - pouze odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do popelnic (koberce, matrace, nábytek, tabulové sklo).

 

Použité výrobky, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru:

Elektroodpad

 - sběrný box na elektroodpad je celoročně umístěn na sběrném místě v Pátku.

Co patří do elektroodpadu:

 -  použité domácí elektrospotřebiče malé i velké (vše, co lze zapojit do elektrické zásuvky nebo funguje na baterie - chladničky, myčky, sporáky, mikrovlné trouby, televize, fény, rádia, počítače, mobilní telefony, vrtačky, elektrické hračky…)

Nepatří sem: bojlery, klimatizační jednotky, akumulační kamna.

 

Baterie

 - sběrný box je celoročně umístěn v přízemí Spolkového domu v Pátku.

Co patří do boxu na baterie:

 - použité baterie, akumulátory, suché baterie a galvanické články.

 

Textilní materiály

 - speciální kontejner je celoročně umístěn na stanovišti u rybníka Hliňák.

Co patří do kontejneru na oděvy:

 - veškeré oděvy, boty, hračky a bytový textil (vše čisté).

Nepatří sem: věci mokré, plesnivé, znečištěné zeminou a ropnými látkami a průmyslové ústřižky látek.

 

Stavební odpad

Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním. Odvoz stavebního odpadu si zajišťuje občan samostatně na své vlastní náklady.

 

 

Odpadové hospodářství v obci Pátek za rok 2016

 

Náklady na likvidaci odpadů v roce 2016:

- komunální odpad a bioodpad  - 686 406,60 Kč

- nebezpečné odpady – 8 374,00 Kč

- nadrozměrný odpad – 29 611,00 Kč

- nádoby na papír, pronájem – 28 604,40 Kč

celkem = 778 406,00 Kč

Odměny za tříděný odpad:

- EKO – KOM – 92 412,00 Kč

- Elektrowin – 6 596,80 Kč

- prodej železa – 3 400,00 Kč

celkem = 102 408,80 Kč

 

Celkové náklady obce = 675 997,20 Kč

Náklady na 1 občana = 928,60 Kč (počet poplatníků k 1. 1. 2016 byl 728, z toho bylo 688 občanů trvale hlášených a 40 obyvatel rekreačně obývaných nemovitostí)

Poplatky od obyvatel za rok 2016  - 431 150,- Kč

 

V roce 2016 bylo v obci vytříděno a svezeno k dalšímu zpracování: 10,726 tuny papíru, 9,971 tuny plastů a 7,664 tuny skla.

Vyprodukované odpady:

173,796 t komunálního odpadu, 105,32 t bioodpadu a 13,48 t nadrozměrného odpadu.

 

 

Odpadové hospodářství v obci Pátek za rok 2015

 

Náklady na likvidaci odpadů v roce 2015:

- komunální odpad a bioodpad  - 718 617,- Kč

- nebezpečné odpady – 9 620,- Kč

- nadrozměrný odpad – 29 021,- Kč

celkem = 757 258,- Kč

Odměny za tříděný odpad:

- EKO – KOM – 91 186,- Kč

- Elektrowin – 9 433,- Kč

- prodej železa – 1 750,- Kč

 - prodej štěpků – 605,- Kč

celkem = 102 974,- Kč

 

Celkové náklady obce = 654 284,- Kč

Náklady na 1 občana = 950,- Kč (počet poplatníků k 1. 1. 2015 byl 689, z toho bylo 655 občanů trvale hlášených a 34 obyvatel rekreačně obývaných nemovitostí)

Poplatky od obyvatel za rok 2015  - 385 792,- Kč

 

V roce 2015 bylo v obci vytříděno a svezeno k dalšímu zpracování: 10,7 tuny papíru, 9,19 tuny plastů    a 8,13 tuny skla.

 

 

Odpadové hospodářství v obci Pátek za rok 2014

 

Náklady na likvidaci odpadů v roce 2014:

- komunální odpad a bioodpad  - 637 844,- Kč

- nebezpečné odpady – 6 987,- Kč

- nadrozměrný odpad – 31 502,- Kč

celkem = 676 333,- Kč

Odměny za tříděný odpad:

- EKO – KOM – 110 938,- Kč

- Elektrowin – 1 991,- Kč

- prodej železa – 5 997,- Kč

celkem = 118 926,- Kč

 

Celkové náklady obce = 557 407,- Kč

Náklady na 1 občana = 829,- Kč (počet občanů k 1. 1. 2014 byl 672, 650 občanů trvale hlášených a 22 obyvatel rekreačně obývaných nemovitostí)

Poplatky od obyvatel za rok 2014  - 386 200,- Kč

 

V roce 2014 bylo vytříděno a svezeno k dalšímu zpracování: 8,69 tuny papíru, 11,46 tuny plastů a 8,07 tuny skla.

 

 

Odpadové hospodářství v obci Pátek za rok 2013


Náklady na likvidaci odpadů v roce 2013:

- komunální odpad a bioodpad  - 683 926,- Kč

- nebezpečné odpady – 6 396,- Kč

- nadrozměrný odpad – 25 046,- Kč

celkem = 715 368,- Kč

Odměny za tříděný odpad:

- EKO – KOM – 119 334,- Kč

- Elektrowin – 10 024,- Kč

- prodej železa – 3 202,- Kč

celkem = 125 570,- Kč

 

Celkové náklady obce = 589 798,- Kč

Náklady na 1 občana = 947,- Kč (počet občanů k 1. 1. 2013 byl 623, 612 občanů trvale hlášených a 11 obyvatel rekreačně obývaných nemovitostí)

Poplatky od obyvatel za rok 2013  - 371 940,- Kč

 

V roce 2013 bylo vytříděno a svezeno k dalšímu zpracování: 7,56 tuny papíru, 13,33 tuny plastů a 8,63 tuny skla.

 

Informace

Jak správně třídit odpad se dozvíte na:

www.jaktridit.cz