Obec Pátek
AKTUALITY:
Cvičení v Pátku
Pravidelné úterní cvičení se bude z důvodu nemoci konat až v úterý 26. února 2019 od 19 hodin. Děkujeme za pochopení.
Ukliďme Pátek v sobotu
Obec Pátek se v sobotu 6. dubna 2019 zapojí do projektu "Ukliďme svět, ukliďme Česko". Z důvodu zajištění úklidových prostředků prosíme...
Zájezd do divadla 19. 1. 2019
Odjezd do divadla Na Jezerce bude v sobotu 19. ledna 2019 v 17,45 hodin od Spolkového domu v Pátku.
Nalezl se pes
V Pátku se dnes v podvečer nalezl pes malé rasy černobílý s obojkem a páteckou známkou, kterou nelze přečíst. Nalezený pes je na adrese...
Poplatky za svoz odpadů v roce 2019
Placení poplatků za svoz odpadů za rok 2019 v obci Pátek - viz příloha.
Likvidace vánočních stromků v Pátku
Obec Pátek oznamuje občanům, že bude zajištěna hromadná likvidace vánočních stromků. Stromky prosím odkládejte pouze na sběrných...

všechny aktuality
Obec Pátek

Třídění odpadů

Odpadové hospodářství v Pátku

 

Harmonogram svozu odpadů v obci Pátek pro rok 2019

 

Sběrné místo v Pátku

Provozní doba:

Každé pondělí: 15.00 – 16.00 hodin

Sobota v sudém týdnu: 08.00 – 10.00 hodin

Co patří na sběrné místo:

- velkoobjemový odpad, železo, vysloužilé elektrospotřebiče, objemnější plast a papír

 

Jak třídíme odpad v Pátku:

 - komunální odpad (zbytkový směsný odpad)

 - biodopad

 - nebezpečný odpad

 - tříděný odpad – sklo, papír, plast a tetra pack, kovy

 - objemný odpad

 - použité výrobky, na které se vztahuje povinnost zpětného odpadu: použité elektrospotřebiče, elektronika, baterie, akumulátory, suché baterie a galvanické články

 - textilní materiály

 

 

Komunální odpad

- svoz komunálního odpadu probíhá od jednotlivých nemovitostí v obci Pátek v zimním období každý týden, v letním období jednou za čtrnáct dní.

- nádoby na TDO musí být označeny známkou na příslušný rok, kterou občané obdrží po zaplacení poplatku dle Obecně závazné vyhlášky na obecním úřadě.

Co patří do komunálního odpadu:

 - zbytkový směsný odpad, který zbývá po vytřídění využitelných (tříděný odpad), nebezpečných a velkoobjemových složek komunálního odpadu.

 

Bioodpad

- svoz bioodpadu zahájen dne 11. 4. 2018. Probíhá od jednotlivých nemovitostí jednou za čtrnáct dní, střídavě se svozem komunálního odpadu.

- svoz bioodpadu se koná v roce 2018 vždy v lichém týdnu.

Co patří do bioodpadu:

 - odpad rostlinného původu z údržby a úklidu zeleně, suché listí, větve, posekaná tráva, plevel a popadané ovoce.

 

Nebezpečný odpad

- probíhá dvakrát ročně (jaro, podzim) na předem vyhlášeném stanovišti ve spolupráci se svozovou firmou Nykos a.s.

Co patří do nebezpečného odpadu:

 - barvy, laky lepidla a obaly jimi znečištěné, pryskyřice, rozpouštědla, fotochemikálie, kyseliny, odmašťovací prostředky, hydroxidy, galvanické články, nepoužité léky a lékovky, pesticidy, mazací a motorové oleje a obaly jimi znečištěné, autobaterie, odpady s obsahem rtuti (rtuťové teploměry), kancelářské potřeby – tonery, cartige.

 

Tříděný odpad – sklo

- kontejnery na sklo jsou umístěné v Pátku ve 3 lokalitách – na návsi, u rybníku Hliňák a v lokalitě V Ohrádkách.

Co patří do tříděného odpadu – sklo:

 - sklo bílé i barevné, lahve i tabulové sklo.

Nepatří sem: keramika, porcelán, autoskla, zlacená a pokovaná skla.

 

Tříděný odpad – papír a plast

- ve spolupráci se svozovou firmou Nykos a.s. Ždánice je od 1. ledna 2014 zaveden sběr a svoz tříděného odpadu – papíru a plastu od jednotlivých nemovitostí dle Harmonogram svozu odpadů pro daný kalendářní rok. V těchto dnech je potřeba vystavit sběrnou nádobu na papír a zavázané pytle s plastem na místo vyprázdění před svoji nemovitost. Tak jako nádoby na komunální odpad a bioodpad.

- sběr tříděného odpadu papíru je prováděn do sběrných nádob (popelnic černé barvy o objemu 120 litrů s polepem „papír“)

- sběr tříděného odpadu plastu probíhá do žlutých plastových pytlů (náhradní pytle jsou k dispozici na Obecním úřadě Pátek i během roku)

 

Žádáme občany, aby efektivně plnili tyto sběrné pytle, řádně sešlapávali pet lahve. Dále jsou celoročně k dispozici všem spoluobčanům i kontejnery na tříděný odpad papír i plast v prostoru sběrného místa  v Pátku, kde je možno odevzdat větší kusy plastu či papíru.

Majitelé nemovitostí bez trvale hlášených osob, kteří se chtějí zapojit do měsíčního svozu tříděného odpadu od jednotlivých nemovitostí, mají možnost si sběrnou nádobu na papír zakoupit na Obecním úřadě v Pátku a vyzvednout pytle na plast.

Co patří do tříděného odpadu – papír:

časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy, obálky s fóliovými okénky, bublinkové obálky bez plastového vnitřku, nevadí ani papír s kancelářskými sponkami.

Nepatří sem: uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír, ani použité dětské pleny.

Co patří do tříděného odpadu - plast:

fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté pet lahve, obaly od pracích, čisticích a kosmetických přípravků, tetra pack, kelímky od jogurtů a mléčných výrobků, balicí fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů, pěnový polystyren vhazujte v menších kusech.

Nepatří sem: mastné obaly se zbytky potravin nebo čisticích přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny a novodurové trubky.

 

Tříděný odpad – kovy

- kontejnery na kovy jsou umístěné v Pátku ve 3 lokalitách – na návsi, u rybníku Hliňák a v lokalitě V Ohrádkách

- kontejner na nadrozměrné kovy je celoročně umístěn na sběrném místě v Pátku.

Co patří do tříděného odpadu – šedé kontejnery na kov:

 - plechovky od nápojů, obaly od konzerv, víčka a kovové tuby.

Nepatří sem: plechovky znečištěné od barev a jiných nebezpečných látek.

Co patří do tříděného odpadu – kontejner na kov na sběrném místě:

 - železné výrobky, zbytky kovového stavebního materiálu.

 

Objemný odpad

 - kontejner na objemný odpad je celoročně umístěn na sběrném místě v Pátku.

 Co patří do objemného odpadu:

 - pouze odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do popelnic (koberce, matrace, nábytek, tabulové sklo).

 

Použité výrobky, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru:

Elektroodpad

 - sběrný box na elektroodpad je celoročně umístěn na sběrném místě v Pátku.

Co patří do elektroodpadu:

 -  použité domácí elektrospotřebiče malé i velké (vše, co lze zapojit do elektrické zásuvky nebo funguje na baterie - chladničky, myčky, sporáky, mikrovlné trouby, televize, fény, rádia, počítače, mobilní telefony, vrtačky, elektrické hračky…)

Nepatří sem: bojlery, klimatizační jednotky, akumulační kamna.

 

Baterie

 - sběrný box je celoročně umístěn v přízemí Spolkového domu v Pátku.

Co patří do boxu na baterie:

 - použité baterie, akumulátory, suché baterie a galvanické články.

 

Textilní materiály

 - speciální kontejner je celoročně umístěn na stanovišti u rybníka Hliňák.

Co patří do kontejneru na oděvy:

 - veškeré oděvy, boty, hračky a bytový textil (vše čisté).

Nepatří sem: věci mokré, plesnivé, znečištěné zeminou a ropnými látkami a průmyslové ústřižky látek.

 

Stavební odpad

Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním. Odvoz stavebního odpadu si zajišťuje občan samostatně na své vlastní náklady.

 

 

Odpadové hospodářství v obci Pátek za rok 2017

 

Náklady na likvidaci odpadů v roce 2017:

- komunální odpad a bioodpad  - 764 373,60 Kč

- nebezpečné odpady – 9 727,00 Kč

- nadrozměrný odpad – 12 004,00 Kč

- pytle plast – 27 443,00 Kč

- nádoby na papír, pronájem – 36 634,40 Kč

celkem = 850 182.00 Kč

Odměny za tříděný odpad:

- EKO – KOM – 106 832,90 Kč

- Elektrowin – 3 027,50 Kč

- prodej železa – 6 510,00 Kč

celkem = 116 370,40 Kč

 

Celkové náklady obce = 733 811,60 Kč

Náklady na 1 občana = 990,30 Kč (počet poplatníků k 1. 1. 2017 byl 741, z toho bylo 703 občanů trvale hlášených a 38 obyvatel rekreačně obývaných nemovitostí)

Poplatky od obyvatel za rok 2017  - 411 710,00 Kč

 

V roce 2017 bylo v obci vytříděno a svezeno k dalšímu zpracování: 12,56 tun papíru, 10,574 tun plastů, 0,015 tun nápojových kartonů, 2,17 tun železa a 8,478 tun skla.

Vyprodukované odpady:

188,491 tun komunálního odpadu, 107,71 tun bioodpadu a 6,12 tun nadrozměrného odpadu.

 

V roce 2017 – vydáno 5 210 pytlů na plast.

233 poplatníků platilo z účtu což je 31 % z celkového počtu poplatníků.

 

Vydané známky na nádoby:

TDO 120 litrů – 294 kusů

TDO 240 litrů – 63 kusů

BIO 120 litrů – 69 kusů

BIO 240 litrů – 135 kusů

 

 

Odpadové hospodářství v obci Pátek za rok 2016

 

Náklady na likvidaci odpadů v roce 2016:

- komunální odpad a bioodpad  - 686 406,60 Kč

- nebezpečné odpady – 8 374,00 Kč

- nadrozměrný odpad – 29 611,00 Kč

- nádoby na papír, pronájem – 28 604,40 Kč

celkem = 778 406,00 Kč

Odměny za tříděný odpad:

- EKO – KOM – 92 412,00 Kč

- Elektrowin – 6 596,80 Kč

- prodej železa – 3 400,00 Kč

celkem = 102 408,80 Kč

 

Celkové náklady obce = 675 997,20 Kč

Náklady na 1 občana = 928,60 Kč (počet poplatníků k 1. 1. 2016 byl 728, z toho bylo 688 občanů trvale hlášených a 40 obyvatel rekreačně obývaných nemovitostí)

Poplatky od obyvatel za rok 2016  - 431 150,- Kč

 

V roce 2016 bylo v obci vytříděno a svezeno k dalšímu zpracování: 10,726 tuny papíru, 9,971 tuny plastů a 7,664 tuny skla.

Vyprodukované odpady:

173,796 t komunálního odpadu, 105,32 t bioodpadu a 13,48 t nadrozměrného odpadu.

 

 

Odpadové hospodářství v obci Pátek za rok 2015

 

Náklady na likvidaci odpadů v roce 2015:

- komunální odpad a bioodpad  - 718 617,- Kč

- nebezpečné odpady – 9 620,- Kč

- nadrozměrný odpad – 29 021,- Kč

celkem = 757 258,- Kč

Odměny za tříděný odpad:

- EKO – KOM – 91 186,- Kč

- Elektrowin – 9 433,- Kč

- prodej železa – 1 750,- Kč

 - prodej štěpků – 605,- Kč

celkem = 102 974,- Kč

 

Celkové náklady obce = 654 284,- Kč

Náklady na 1 občana = 950,- Kč (počet poplatníků k 1. 1. 2015 byl 689, z toho bylo 655 občanů trvale hlášených a 34 obyvatel rekreačně obývaných nemovitostí)

Poplatky od obyvatel za rok 2015  - 385 792,- Kč

 

V roce 2015 bylo v obci vytříděno a svezeno k dalšímu zpracování: 10,7 tuny papíru, 9,19 tuny plastů    a 8,13 tuny skla.

 

 

Odpadové hospodářství v obci Pátek za rok 2014

 

Náklady na likvidaci odpadů v roce 2014:

- komunální odpad a bioodpad  - 637 844,- Kč

- nebezpečné odpady – 6 987,- Kč

- nadrozměrný odpad – 31 502,- Kč

celkem = 676 333,- Kč

Odměny za tříděný odpad:

- EKO – KOM – 110 938,- Kč

- Elektrowin – 1 991,- Kč

- prodej železa – 5 997,- Kč

celkem = 118 926,- Kč

 

Celkové náklady obce = 557 407,- Kč

Náklady na 1 občana = 829,- Kč (počet občanů k 1. 1. 2014 byl 672, 650 občanů trvale hlášených a 22 obyvatel rekreačně obývaných nemovitostí)

Poplatky od obyvatel za rok 2014  - 386 200,- Kč

 

V roce 2014 bylo vytříděno a svezeno k dalšímu zpracování: 8,69 tuny papíru, 11,46 tuny plastů a 8,07 tuny skla.

 

 

Odpadové hospodářství v obci Pátek za rok 2013


Náklady na likvidaci odpadů v roce 2013:

- komunální odpad a bioodpad  - 683 926,- Kč

- nebezpečné odpady – 6 396,- Kč

- nadrozměrný odpad – 25 046,- Kč

celkem = 715 368,- Kč

Odměny za tříděný odpad:

- EKO – KOM – 119 334,- Kč

- Elektrowin – 10 024,- Kč

- prodej železa – 3 202,- Kč

celkem = 125 570,- Kč

 

Celkové náklady obce = 589 798,- Kč

Náklady na 1 občana = 947,- Kč (počet občanů k 1. 1. 2013 byl 623, 612 občanů trvale hlášených a 11 obyvatel rekreačně obývaných nemovitostí)

Poplatky od obyvatel za rok 2013  - 371 940,- Kč

 

V roce 2013 bylo vytříděno a svezeno k dalšímu zpracování: 7,56 tuny papíru, 13,33 tuny plastů a 8,63 tuny skla.

 

Informace

Jak správně třídit odpad se dozvíte na:

www.jaktridit.cz

osvědčení2010
osvědčení2010
osvědčení2012
osvědčení2012
osvědčení2014
osvědčení2014
osvědčení2015
osvědčení2015
osvědčení2016
osvědčení2016

souborvelikost název
pdf 324,1 kB svozy odpadů pro rok 2019